Face Mill Cutter
End Mill Cutter
Multi Mill Cutter
Ball Cutter
Helical Cutter

 

FSC-12CWP~15CWP(75˚커터)
FCC-12CWD~15CWE(45˚커터)
● FSC-12CWP

 
규격 D d L K 날수 적용인써트 재고
FSC-801225CWP 80 25.4 50 10.0 5 SP..1203
FSC-1001231CWP 100 31.75 50 13.1 6
FSC-1251238CWP 125 38.1 63 16.3 8
FSC-1601250CWP 160 50.8 63 19.5 10
FSC-2001247CWP 200 47.625 63 25.8 12
FSC-2501247CWP 250 47.625 63 25.8 16
규격 D d L K 날수 적용인써트 재고
FSC-801227CWP 80 27 50 12.4 5 SP..1203
FSC-1001232CWP 100 32 50 14.4 6
FSC-1251240CWP 125 40 63 16.4 8
FSC-1601240CWP 160 40 63 16.4 10
FSC-2001260CWP 200 60 63 25.7 12
FSC-2501260CWP 250 60 63 25.7 16
● FSC-15CWP

 
규격 D d L K 날수 적용인써트 재고
FSC-801525CWP 80 25.4 50 10.0 5 SP..1504
FSC-1001531CWP 100 31.75 50 13.1 6
FSC-1251538CWP 125 38.1 63 16.3 8
FSC-1601550CWP 160 50.8 63 19.5 10
FSC-2001547CWP 200 47.625 63 25.8 12
FSC-2501547CWP 250 47.625 63 25.8 16
규격 D d L K 날수 적용인써트 재고
FSC-801527CWP 80 27 50 12.4 5 SP..1504
FSC-1001532CWP 100 32 50 14.4 6
FSC-1251540CWP 125 40 63 16.4 8
FSC-1601540CWP 160 40 63 16.4 10
FSC-2001560CWP 200 60 63 25.7 12
FSC-2501560CWP 250 60 63 25.7 16
 
Tel. 032.675.3597   032.678.8181   (공장)031.313.6466  ㅣ  Fax. 032.675.3138
주소. (우:420-803) 경기도 부천시 원미구 도당동 99-1번지  ㅣ  대표자. 조 영 환
사업자등록번호. 130.86.14769  ㅣ  E-mail. khtool@khtool.com

Copyright(c) 2003 Kum Ho Tech. Co., Ltd. All Rights Reserved.